کسب امتیاز


نحوه کسب امتیاز از وب سایت هلدینگ لوکس
هر زمان صحبت از امتیاز گرفتن میشه اکثرمون یاد بازی های کامپیوتری یا مجازی میفتیم که فقط برای سرگرمی این کار و میکردیم و آخرش نمیتونستیم از امتیاز اون بازی تو دنیای واقعی استفاده کنیم.
ببینم به نظر شما اگر بتونیم با یه کار ساده کلی امتیاز جمع کنیم خوبه ؟
فکر کن اگه بشه با امتیاز هایی که جمع کردی بری از فروشگاه یا رستوران خرید کنی !!!!
جالبه که بهتون بگیم خیلی ساده تر از این حرفا میشه از دنیای مجازی کسب امتیاز کرد و از همه امتیاز ها تو دنیای واقعی استفاده کرد !!

بزودی هلدینگ لوکس این بخش رو در اختیارتون قرار میده که مثل آب خوردن بتونید امتیاز جمع کنید و برید خرید کنید.