تعرفه طراحی گرافیک

 

کارت ویزیت یک رو

۶۴.۰۰۰ تومان

سفارش

 

 

کارت ویزیت دو رو

۷۲.۰۰۰ تومان

سفارش

 

 

ست اداری، سربرگ و پاکت

۵۲۰.۰۰۰ تومان

سفارش

 

 

تراکت یک رو

۸۰.۰۰۰ تومان

سفارش

 

 

تراکت دو رو

۹۷.۰۰۰ تومان

سفارش

 

 

منو رستوران، کافه و…

۳۸۰.۰۰۰ تومان

سفارش