تعرفه اینستاگرام

پلن های نقره ای

 

نقره ای پایه

۲۱۰.۰۰۰ تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای ۵ پست یا استوری

مشاهده بیشتر

. طراحی گرافیکی اختصاصی ۱ پست یا استوری

سفارش

 

نقره ای استاندارد

۳۲۵.۰۰۰ تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای ۱۵ پست یا استوری

مشاهده بیشتر

. طراحی گرافیکی اختصاصی ۴ پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی

سفارش

 

نقره ای حرفه ای

۶۷۰.۰۰۰ تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای ۲۵ پست یا استوری

مشاهده بیشتر

. طراحی گرافیکی اختصاصی ۸ پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی
. طراحی ۳ تیزر کلیپ آماده مرتبط (۰.۵ تا ۱ دقیقه)

سفارش

 

نقره ای پیشرفته

۷۳۰.۰۰۰ تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای ۳۵ پست یا استوری

مشاهده بیشتر

. طراحی گرافیکی اختصاصی ۱۳ پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی
. طراحی ۳ تیزر کلیپ آماده مرتبط (۰.۵ تا ۱ دقیقه)
. طراحی و ایده پردازی ۱ پست جهت تبلیغ در اینستاگرام

سفارش

پلن های طلایی

 

طلایی استاندارد

۸۹۰.۰۰۰ تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای ۴۵ پست یا استوری
. طراحی گرافیکی اختصاصی ۱۷ پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی
. طراحی ۵ تیزر کلیپ آماده مرتبط (۰.۵ تا ۱ دقیقه)

مشاهده بیشتر

. طراحی و ایده پردازی ۱ پست جهت تبلیغ در اینستاگرام
. تدوین متن جذب مخاطب جهت ارسال در دایرکت

سفارش

 

طلایی حرفه ای

۱.۳۲۰.۰۰۰ تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای ۶۰ پست یا استوری
. طراحی گرافیکی اختصاصی ۲۴ پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی
. طراحی ۷ تیزر کلیپ آماده مرتبط (۰.۵ تا ۱ دقیقه)

مشاهده بیشتر

. طراحی و ایده پردازی ۱ پست جهت تبلیغ در اینستاگرام
. تدوین متن جذب مخاطب جهت ارسال در دایرکت
. تولید ۱ پادکست اختصاصی با صدای جذاب

سفارش

 

طلایی تجاری

۱.۶۴۰.۰۰۰ تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای ۸۰ پست یا استوری
. طراحی گرافیکی اختصاصی ۳۰ پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی
. طراحی ۱۰ تیزر کلیپ آماده مرتبط (۰.۵ تا ۱ دقیقه)

مشاهده بیشتر

. طراحی و ایده پردازی ۱ پست جهت تبلیغ در اینستاگرام
. تدوین متن جذب مخاطب جهت ارسال در دایرکت
. تولید ۲ پادکست اختصاصی با صدای جذاب
. برگزاری و مدیریت یک مسابقه اینستاگرامی

سفارش