تعرفه اینستاگرام

پلن های طلایی

 

طلایی استاندارد

۸۹۰.۰۰۰ تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای ۱۵ پست یا استوری
. طراحی گرافیکی اختصاصی ۲ پست یا استوری

مشاهده بیشتر

. طراحی و ایده پردازی ۱ پست جهت تبلیغ در اینستاگرام
. تدوین متن جذب مخاطب جهت ارسال در دایرکت

سفارش


طلایی حرفه ای

۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای ۲۵ پست یا استوری
. طراحی گرافیکی اختصاصی ۴ پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی

مشاهده بیشتر

. طراحی و ایده پردازی ۱ پست جهت تبلیغ در اینستاگرام
. تدوین متن جذب مخاطب جهت ارسال در دایرکت

سفارش


طلایی تجاری

۲.۳۶۰.۰۰۰ تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای ۳۵ پست یا استوری
. طراحی گرافیکی اختصاصی ۸ پست یا استوری
. طراحی یک قالب برای پست های گرافیکی
. طراحی ۱ تیزر کلیپ آماده مرتبط (۰.۵ تا ۱ دقیقه)

مشاهده بیشتر

. طراحی و ایده پردازی ۱ پست جهت تبلیغ در اینستاگرام
. تدوین متن جذب مخاطب جهت ارسال در دایرکت

سفارش