تعرفه ساخت تیزر


طرح برنزی

۹۱۰.۰۰۰ تومان

. موسیقی آرشیوی
. تدوین تخصصی و تحویل تیزر ۱ دقیقه ای اینستاگرامی
. تدوین تخصصی و انتخاب موسیقی بر اساس سلیقه هلدینگ
. بدون امکان ویرایش
. مدت زمان فیلم برداری یکروز ۴ ساعته

مشاهده بیشتر

. کیفیت تیزر ۱۰۸۰
. هزینه های حمل و نقل طبق فاکتور اضافه می گردد

سفارش

 


طرح نقره ای

۱.۹۳۰.۰۰۰ تومان

. موسیقی آرشیوی
. تدوین تخصصی و تحویل تیزر ۱ دقیقه ای اینستاگرامی
. تدوین تخصصی و انتخاب موسیقی بر اساس سلیقه کارفرما
. مدت زمان فیلمبرداری، یکروز ۶ ساعته بهمراه یک لنز اضافه
. تحویل یک تیزر حدود ۳ الی ۴ دقیقه ای (مدت زمان بر اساس محتوا )

مشاهده بیشتر

. کیفیت تیزر ۱۰۸۰
. تایم لپس ( ۱ پلان )
. نور در صورت نیاز ( ۱ شاخه )
. صحبت مدیران ( ۱ مصاحبه )
. امکان ویرایش رایگان ویدیو تا سه بار
. ساخت یک لوگو موشن آرشیوی با تایید ( بدون ویرایش کلیت کار )
. هزینه های حمل و نقل طبق فاکتور اضافه می گردد

سفارش

 


طرح طلایی

۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان

. موسیقی آرشیوی
. تدوین تخصصی و تحویل تیزر ۱ دقیقه ای اینستاگرامی
. تدوین تخصصی و انتخاب موسیقی بر اساس سلیقه کارفرما
. مدت زمان فیلمبرداری، یکروز کامل بهمراه یک لنز اضافه
. تحویل یک تیزر حدود ۴ الی ۶ دقیقه ای ( مدت زمان بر اساس محتوا )
. فیلمبرداری هوایی هلی شات (۲ پلان)
. کیفیت تیزر ۱۰۸۰
. تایم لپس (۲ پلان، تایم لپس زمینی )
. نور در صورت نیاز ( ۲ شاخه )

مشاهده بیشتر

. صحبت مدیران ( ۳ مصاحبه )
. امکان ویرایش رایگان ویدیو تا سه بار
. ساخت یک لوگو موشن آرشیوی با تایید ( بدون ویرایش کلیت کار )
. ایده پردازی و سناریو
. صدای گوینده
. عکاسی صنعتی بدون چیدمان و اصلاح رنگ ۱۰ مورد
. هزینه های حمل و نقل طبق فاکتور اضافه می گردد

سفارش

 


طرح الماسی

۶.۹۸۰.۰۰۰ تومان

. موسیقی آرشیوی
. تدوین تخصصی و تحویل تیزر ۱ دقیقه ای اینستاگرامی
. تدوین و انتخاب موسیقی بر اساس سلیقه کارفرما
. مدت زمان فیلمبرداری، یکروز کامل بهمراه یک لنز اضافه
. تحویل یک تیزر حدود ۱۰ الی ۱۵ دقیقه ( مدت زمان بر اساس محتوا )
. فیلمبرداری هوایی ( بدون محدودیت پلان )
. کیفیت تیزر ۱۰۸۰
. تایم لپس ( ۴ پلان، تایم لپس زمینی )
. نور در صورت نیاز (۴ شاخه)

مشاهده بیشتر

. صحبت مدیران ( بدون محدودیت تعداد )
. امکان ویرایش رایگان ویدیو تا سه بار
. ساخت یک لوگو موشن آرشیوی با تایید ( بدون ویرایش کلیت کار )
. ایده پردازی و سناریو
. صدای گوینده
. عکاسی صنعتی بدون چیدمان و اصلاح رنگ ۱۰ مورد
. استفاده از یک بازیگر یا مدل
. هزینه های حمل و نقل طبق فاکتور اضافه می گردد

سفارش