تعرفه ساخت تیزر


طرح برنزی

۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

. موسیقی آرشیوی
. تدوین تخصصی و تحویل تیزر ۱ دقیقه ای اینستاگرامی
. تدوین تخصصی و انتخاب موسیقی بر اساس سلیقه هلدینگ
. بدون امکان ویرایش
. مدت زمان فیلم برداری یکروز ۴ ساعته

مشاهده بیشتر

. کیفیت تیزر ۱۰۸۰
. هزینه های حمل و نقل طبق فاکتور اضافه می گردد

سفارش


طرح نقره ای

۲.۶۵۰.۰۰۰ تومان

. موسیقی آرشیوی
. تدوین تخصصی و تحویل تیزر ۱ دقیقه ای اینستاگرامی
. تدوین تخصصی و انتخاب موسیقی بر اساس سلیقه کارفرما
. مدت زمان فیلمبرداری، یکروز ۶ ساعته
. بدون امکان ویرایش

مشاهده بیشتر

. کیفیت تیزر ۱۰۸۰
. تایم لپس ( ۱ پلان زمینی )
. صحبت مدیران ( ۱ مصاحبه )
. هزینه های حمل و نقل طبق فاکتور اضافه می گردد

سفارش


طرح طلایی

۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان

. موسیقی آرشیوی
. تدوین تخصصی و تحویل تیزر ۱ دقیقه ای اینستاگرامی
. تدوین تخصصی و انتخاب موسیقی بر اساس سلیقه کارفرما
. مدت زمان فیلمبرداری، یکروز کامل ( ۸ ساعت )
. تحویل یک تیزر حدود ۳ الی ۴ دقیقه ای ( مدت زمان بر اساس محتوا )
. فیلمبرداری هوایی هلی شات (۱ پلان)
. کیفیت تیزر ۱۰۸۰
. تایم لپس (۲ پلان، تایم لپس زمینی )
. نور در صورت نیاز ( ۱ شاخه )

مشاهده بیشتر

. صحبت مدیران ( ۳ مصاحبه )
. امکان ویرایش رایگان ویدیو تا سه بار
. ایده پردازی و سناریو
. صدای گوینده
. هزینه های حمل و نقل طبق فاکتور اضافه می گردد

سفارش


طرح الماسی

۶.۹۸۰.۰۰۰ تومان

. موسیقی آرشیوی
. تدوین تخصصی و تحویل تیزر ۱ دقیقه ای اینستاگرامی
. تدوین و انتخاب موسیقی بر اساس سلیقه کارفرما
. مدت زمان فیلمبرداری، یکروز کامل ( ۸ ساعت )
. تحویل یک تیزر حدود ۴ الی ۶ دقیقه ( مدت زمان بر اساس محتوا )
. فیلمبرداری هوایی ( بدون محدودیت پلان )
. کیفیت تیزر ۱۰۸۰
. تایم لپس ( ۴ پلان، تایم لپس زمینی )
. نور در صورت نیاز (۴ شاخه)

مشاهده بیشتر

. صحبت مدیران ( ۶ مصاحبه )
. امکان ویرایش رایگان ویدیو تا سه بار
. ساخت یک لوگو موشن آرشیوی با تایید ( بدون ویرایش کلیت کار )
. ایده پردازی و سناریو
. صدای گوینده
. عکاسی صنعتی بدون چیدمان و اصلاح رنگ ۱۰ مورد
. هزینه های حمل و نقل طبق فاکتور اضافه می گردد

سفارش